Example of personalized video for banks

Personalizowane wideo zrealizowane jako przykład dla sektora bankowego prezentuje możliwości komunikacji marketingowej, jaką oferuje Vintom Wejdź: https://www.vintom.com/aboutus Używając informacji o kliencie, takich jak: imię, limit karty czy okres rozliczeniowych, możemy stworzyć tysiące personalizowanych wideo, które pozostaną w ich pamięci. Dzięki personalizacji, użytkownik banku może zostać przeprowadzony przez procesy rejestracji, logowania czy aktywacji kart. We make videos personal!

Share: